DZIAŁALNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN) zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neurobiologii, neuropsychologii, neuroinformatyki i neuropsychofarmakologii, zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie. PTBUN prowadzi także działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą. PTBUN należy do międzynarodowej, europejskiej organizacji zrzeszającej naukowców pracujących w dziedzinie neuronauki - Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

Podstawowymi formami działalności PTBUN jest organizowanie:

PTBUN inicjuje i wspiera organizacje licznych zjazdów, sympozjów, konferencji i sesji naukowych o różnorodnej tematyce neurobiologicznej. Dotychczas odbyły się szkolenia o następującej tematyce:

Działalność popularyzatorska PTBUN polega na organizowaniu  corocznych, otwartych imprez w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, obejmujących wykłady, dyskusje, zajęcia warsztatowe i konkursy wiedzy o mózgu dla młodzieży szkolnej i studentów.