CZŁONEK DOKTORANT

Jeśli jesteś członkiem Doktorantem PTBUN:

Jesteś zobowiązana lub zobowiązany do opłacenia składki członkowskiej  w wysokości 50% aktualnej kwoty regularnej składki członkowskiej.

Masz prawo:

Masz obowiązek:

Swój status oraz aktualny stan składek można sprawdzić logując się do bazy PTBUN (MÓJ PROFIL)

Ustanie członkostwa:

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

 

Jeśli zostałeś członkiem zwyczajnym PTBUN w ciągu ostatnich 4 lat, ale jesteś uczestnikiem studiów doktoranckich Możesz ubiegać się o zmianę statusu na członka doktoranta. Wiąże się to z obniżeniem składki i zwrotem nadpłaconych składek lub zaliczeniem ich na poczet przyszłych lat. W tym celu pobierz dokument z odnośnika poniżej, wypełnij i prześlij zgodnie z instrukcją.

Deklaracja zmiany rodzaju członkostwa