CZŁONEK ZWYCZAJNY

Jeśli jesteś członkiem zwyczajnym PTBUN:

Masz prawo:

Masz obowiązek:

Informacje dotyczące wysokości składek oraz trybu ich opłacania znajdziesz w zakładce:

     SKŁADKI

Swój status oraz aktualny stan składek można sprawdzić logując się do bazy PTBUN (MÓJ PROFIL)

Ustanie członkostwa: