DLA KANDYDATÓW

RODZAJE CZŁONKOSTWA:

CZŁONEK ZWYCZAJNY
CZŁONEK DOKTORANT
CZŁONEK STUDENT
CZŁONEK WSPIERAJĄCY

CZŁONEK HONOROWY

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego dopuszcza pięć kategorii członkostwa, zgodnie ze Statutem Towarzystwa:

1. Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, która posiada dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym w neurobiologii lub naukach pokrewnych.

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

2. Członek Doktorant

Członkiem doktorantem może być osoba planująca pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie neurobiologii, która jest w trakcie studiów doktoranckich. Członkowie doktoranci posiadają czynne prawo wyborcze i zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej  w wysokości 50% aktualnej kwoty regularnej składki członkowskiej

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM DOKTORANTEM

3. Członek Student

Członkiem studentem może być osoba planująca pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie neurobiologii, która jest w trakcie studiów wyższych. Członkowie studenci są zwolnieni ze składek członkowskich oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM STUDENTEM

4. Członek Wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

5. Członek Honorowy

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla neurobiologii lub Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa. Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek zwyczajny PTBUN.

CHCĘ ZGŁOSIĆ CZŁONKA HONOROWEGO