CZŁONKOWIE HONOROWI

Mirosław Mossakowski

2003

Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Stella Niemierko

2005

Olgierd Narkiewicz
Stanisław Wolfarth

2007

Jerzy Vetulani

2009

Edmund Przegaliński

2011

Elżbieta Jankowska

2013

Bogdan Dreher
Bogdan Sadowski
Jolanta Skangiel-Kramska

2017

Małgorzata Kossut

Marek Kowalczyk