OFERTY PRACY
Praca w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) dla:

doktora (senior post-doc) doświadczonego w badaniach biochemicznych i biologii strukturalnej. Więcej patrz Link
doktora (junior post-doc) do modelowania interakcji pomiędzy RNA, a ligandami. Więcej patrz: Link
doktoranta (PhD student) w badaniach biochemicznych i biologii strukturalnej. Więcej patrz:  Link
doktoranta (PhD student) do modelowania interakcji pomiędzy RNA, a ligandami. Więcej patrz: Link
technika (magistra, lub doktora) do prowadzenia badań biochemicznych i biologii molekularnej RNA. Więcej patrz:  Link

Termin nadsyłania aplikacji: 14 lipca, 2017.


Konsultant w dziedzinie uszkodzenia rdzenia kregowego w Queen Elizabeth Spinal Unit w Glasgow (UK) 

 
Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin z odpowiedzialnością za opiekę i rehabilitację. Placówka posiada pełne możliwości prowadzenia badań. 

Więcej patrz: Link

Stanowisko dla doktora: neuronalne komórki macierzyste w uszkodzeniach rdzenia kręgowego, University of California - San Diego 

Poszukuje się osoby na stanowisko post-doc w badaniach biologii neuronalnych komórek macierzystych w modelach uszkodzenia rdzenia kręgowego u gryzoni. Potrzebne doświadczenie w metodach hodowli neuronalnych komórek macierzystych, modelach uszkodzeń rdzenia kręgowego, biologii molekularnej (włączając w to analizę transkryptomiczną), oraz narządziach znakowania wirusowego. Doświadczenie  w każdej z powyższych dyscyplin nie jest niezbędne.

Kontakt:  Mark Tuszynski, MD, PhD at mtuszynski@ucsd.edu


Stanowisko dla doktora w ICORD's Autonomic Laboratory 

ICORD, na Wydziale Medycznym  UBC, Vancouver Campus, poszukuje osoby na stanowisko post-doc do włączenia się do grupy badawczej obejmującej naukowców i klinicystów w laboratorium  Dr. Andrei Krassioukova. Zatrudnienie od zaraz na okres 2 lat (z możliwością przedłużenia).

Aplikacja powinna zawierać: CV, oświadczenie o zainteresowaniach naukowych, publikacje związane z rdzeniem kręgowym, nazwiska i dane kontaktowe trzech recenzentów. Adres wysyłania aplikacji:  krassioukov@icord.org.


3 stanowiska dla doktora w Strasburgu

Poszukuje się 3 osób na stanowisko post-doc w Strasburgu do pracy w trzech projektach

Projekt 1: Physiology and pathology of striatal development - towards understanding and treatment of restless legs syndrome.
Projekt 2: New targets and pathways in neuroprotection - relevance for treatment of basal ganglia disorders
Projekt 3: New tools in biological studies

Więcej patrz Projekt 1; projekt 2; projekt 3

Kontakt:

Wojciech Krezel (Research Director, INSERM); IGBMC, 1, rue L.Fries, 67404 Illkirch (CU Strasbourg), France; email: krezel@igbmc.fr; Phone : +33 388 653 349


Stanowisko dla doktora w Marsylii od października 2017

Temat: INTRAVITAL DYNAMIC IMAGING OF NEUROINFLAMMATORY CELLULAR EVENTS AFTER
IMPLANTATION OF A BMI-NEUROPROSTHESIS IN THE TRAUMATIZED SPINAL CORD

Miejsce: Institut de Neurosciences de la Timone UMR 7289; 27 Bd Jean Moulin 13385 Marseille Cedex 05, France

Kwalifikacje: mikrooperacje, mikroskopia fluorescencyjna, przyżyciowa elektrofizjologia, zautomatyzyzowana analiza obrazu.
Możliwość krótkich pobytów w Toledo (Hiszpania) i Homburg (Niemcy)

Więcej patrz: LINK


Stanowisko dla doktora w Pracowni Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Poszukuje się osoby na stanowsko postdoca, który będzie uczestniczył w projekcie pod tytułem: “Spinal cord repair from endogenous stem cells in the spinal niche (NEURONICHE)”, finansowanym przez EU (program ERA-NET CoFund w ramach Horizon 2020 http://www.neuron-eranet.eu/en/ ). W skład konsorcjum wchodzą naukowcy ze Zjednoczonego Królewstwa, Niemiec, Francji i Polski. 

Więcej informacji patrz: Kierownik Pracowni Prof. Urszula Sławińska (u.slawinska@nencki.gov.pl ) i LINK

Więcej informacji o Pracowni patrz: http://en.nencki.gov.pl/laboratory-of-neuromuscular-plasticity.

Aplikacje proszę wysyłać na adres:  u.dziewulska@nencki.gov.pl

Termin nadsyłania aplikacji: 30 kwietnia, 2017


Studia doktoranckie dla jednej osoby we Wrocławiu

Nazwa jednostki: Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny  – Wrocław
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta (1 stypendium)

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, biotechnologia, fizyka, chemia lub pokrewnym (lub perspektywa ukończenia studiów do 30 września 2017)
- dobra znajomość języka angielskiego
Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych, rekombinowanych białek i ich mutagenezy, kinetyki reakcji chemicznych i pokrewnych metod. 

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017

Warunki zatrudnienia:
Stypendium doktorskie; Data rozpoczęcia: październik 2017; Czas trwania: 48 miesięcy 
GWARANTOWANE  stypendium w ramach projektu MAESTRO z możliwością zwiększenia wynagrodzeń w ramach dodatkowych umów o dzieło.

Więcej patrz: LINK


Staż podoktorski dla dwóch osób w ramach grantu Maestro we Wroclawiu

Miejsce: Samodzialna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny  – Wrocław, 
Wymagania: stopień doktora biologii, biotechnologii, fizyki lub chemii lub w dziedzinie pokrewnej, uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2012 roku. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych, rekombinowanych białek i ich mutagenezy, ilościowego opisu statystycznego złożonych układów, kinetyki reakcji chemicznych, dynamiki molekularnej i pokrewnych metod. 

Termin składania ofert: 30 lipca 2016, 00:00
Warunki zatrudnienia:Umowa na rok możliwością dwukrotnego przedłużenia o dalsze dwa lata (w sumie maksymalnie 4 lat, 5 lat w przypadku przedłużenia projektu). Wynagrodzenie 6.000 PLN brutto/miesiąc.

Więcej patrz: LINK


Stanowisko wykladowcy w KING'S COLLEGE LONDON - Wolfson Centre for Age-Related Diseases

Miejsce: Londyn; Pensja: £40,523 do £48,327 Grade 7 p.a.; Czas pracy: pełny etat; Typ zatrudnienia: stałe
Ogłoszenie umieszczone: 7  marca 2017; Zamknięcie naboru: 27 marca 2017
Numer referecyjny sprawy: A7/PNW/0502/17-SS

Ogłoszenie dotyczy stanowiska wykładowcy, który bedzie wykonywał pracę badawczą w Wolfson Centre for Age-Related Diseases (CARD), i wykładał w Zakładzie Badań Układu Nerwowego, i/lub  innym zakładzie o zbliżonym profilu.  Wolfson CARD zajmuje się badaniem mechanizmów regeneracji i specjalizuje się w modelach zwierzęcych uszkodzeń rdzenia kręgowego i udarów.
W celu przeprowadzenia nieformalnej dyskusji odnośnie oferty można kontaktować się z  Profesorem Pat'em Doherty patrick.doherty@kcl.ac.uk

Termin nadsyłania  aplikacji: północ 27 marca 2017.

Więcej patrz:  http://www.jobs.ac.uk/job/AXV155/lecturer


Stanowisko Lidera Grupy w Dziedzinie "Genomics Technology Development"

Poniżej informacja European Molecular Biology Laboratory (EMBL) o stanowisku lidera grupy. Miejsce: Heidelberg, Niemcy, kategoria: członek zespołu, czas trwania kontraktu: 5 lat

Termin nadsyłania aplikacji: 5 kwietnia, 2017

więcej patrz: LINK


Praca dla doktorantów, lub osób ze stopniem doktora w Izraelu

Oferta dotyczy osób zainteresowanych badaniem molekularnych mechanizmów kontrolujących rozwój mózgu, które mogą prowadzić do występujących w dorosłości zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

więcej


Praca dla osób ze stopniem doktora w Pracowni Neurobiologii

Profesor Leszek Kaczmarek (Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie) poszukuje dwóch osób ze stopniem doktora do pracy przy projekcie pt. Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 września 2016

więcej