CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

Osoba prawna lub fizyczna, która pragnie zostać członkiem wspierającym Towarzystwa, składa deklarację gotowości finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

Deklarację należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres:

secretary@ptbun.org.pl


Procedura przyjęcia nowego członka wspierającego do PTBUN: