CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM DOKTORANTEM

Osoba, która chce zostać członkiem Doktorantem Towarzystwa składa deklarację z poparciem dwóch członków zwyczajnych do Zarządu Głównego, załączając potwierdzenie uczestnictwa w studiach doktoranckich.

Pobierz deklarację członkowską

Deklarację należy przesłać w wersji papierowej na adres:

 Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, ul. Pasteura 3, Warszawa 02-093

oraz w wersji elektronicznej na adres: secretary@ptbun.org.pl

Do deklaracji należy dołączyć cv i spis publikacji


Procedura przyjęcia nowego członka studenta do PTBUN:

  • O przyjęciu w poczet członków studentów Towarzystwa decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Główny.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat zostaje zarejestrowany w bazie danych członków PTBUN.
  • Informacja o przyjęciu nowego członka jest kierowana do FENS przez Sekretarza Towarzystwa.
  • FENS przysyła potwierdzenie członkostwa.

Nowy członek powinien niezwłocznie zalogować się na swoje konto na stronie PTBUN (MÓJ PROFIL), gdzie może uzupełnić swoje dane i sprawdzić status.