CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM STUDENTEM

Osoba, która chce zostać członkiem Studentem Towarzystwa składa deklarację z poparciem dwóch członków zwyczajnych do Zarządu Głównego, załączając potwierdzenie statusu studenta.

Pobierz deklarację członkowską

Deklarację należy przesłać w wersji papierowej na adres:

 Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, ul. Pasteura 3, Warszawa 02-093

oraz w wersji elektronicznej na adres: secretary@ptbun.org.pl

Do deklaracji należy dołączyć cv i spis publikacji


Procedura przyjęcia nowego członka studenta do PTBUN:

Nowy członek powinien niezwłocznie zalogować się na swoje konto na stronie PTBUN (MÓJ PROFIL), gdzie może uzupełnić swoje dane i sprawdzić status.