POPRZEDNIE ZARZĄDY

Prezesi:

 

Mirosław Mossakowski (1991- 92, 1997- 99);

Małgorzata Kossut (1992 - 95, 2001 - 03);

Andrzej Wróbel (1995 - 97);

Jerzy Vetulani (1999 - 2001);

Katarzyna Nałęcz (2003 - 05);

Ryszard Przewłocki (2005 - 07);

Jolanta Skangiel-Kramska (2007- 09);

Julita Czarkowska-Bauch (2009 - 11);

Marian H. Lewandowski (2011-13);

Andrzej Szutowicz (2013 – 15);

Małgorzata Skup (2015 - 2017)

 

Sekretarze:

 

Julita Czarkowska-Bauch (1991- 92, 1995 - 97, 2001- 03);

Remigiusz Tarnecki (1992 - 95);

Jolanta Zawilska (1997- 99);

Władysław Lasoń (1999 - 2001);

Irena Nalepa (2003 - 05);

Grzegorz Hess (2005 - 07);

Teresa Zalewska (2007- 09);

Katarzyna Łukasiuk (2009 - 11);

Wioletta Waleszczyk (2011-15);

Krystyna Ossowska (2015 - 2017)

 

Skarbnicy:

 

Andrzej Wróbel (1991-1992);

Julita Czarkowska-Bauch (1993 -95);

Leszek Kaczmarek (1995-97);

Krystyna Domańska-Janik (1999 – 2001);

Stefan Kasicki (2001 -03);

Krzysztof Turlejski (2003 - 07);

Henryk Majczyński (2007 - 11);

Daniel Wójcik (2011 - 15);

Monika Liguz-Lęcznar (2015 - 2017)