POPRZEDNIE ZARZĄDY

Prezesi:

 

Mirosław Mossakowski (1991- 92, 1997- 99);

Małgorzata Kossut (1992 - 95, 2001 - 03);

Andrzej Wróbel (1995 - 97);

Jerzy Vetulani (1999 - 2001);

Katarzyna Nałęcz (2003 - 05);

Ryszard Przewłocki (2005 - 07);

Jolanta Skangiel-Kramska (2007- 09);

Julita Czarkowska-Bauch (2009 - 11);

Marian H. Lewandowski (2011-13);

Andrzej Szutowicz (2013 – 15);

 

Sekretarze:

 

Julita Czarkowska-Bauch (1991- 92, 1995 - 97, 2001- 03);

Remigiusz Tarnecki (1992 - 95),

Jolanta Zawilska (1997- 99),

Władysław Lasoń (1999 - 2001),

Irena Nalepa (2003 - 05),

Grzegorz Hess (2005 - 07),

Teresa Zalewska (2007- 09),

Katarzyna Łukasiuk (2009 - 11),

Wioletta Waleszczyk (2011-15),

 

Skarbnicy:

 

Julita Czarkowska-Bauch (1993 -95)

Leszek Kaczmarek (1995-97)

Krystyna Domańska-Janik (1999 – 2001)

Stefan Kasicki (2001 -03)

Krzysztof Turlejski (2003 - 07)

Henryk Majczyński (2007 - 11)

Daniel Wójcik (2011 - 15)