1 / 2

-->
NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

6 Bałtycko-Nordycka Szkoła Neuroinformatyki
2018-03-22

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w "6th Baltic-Nordic School on Neuroinformatics, BNNI 2018", która odbędzie się na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Windawie na Łotwie między 11 a 13 czerwca 2018. Szkoła adresowana jest do dyplomantów, doktorantów oraz post-doców, którzy zainteresowani są analizą danych uzyskiwanych przy pomocy EEG/SEEG, metodami modelowania aktywności mózgu i zagadnieniami związanymi z uczeniem się ze wzmocnieniem.

Więcej informacji na temat BNNI 2018 oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie web.lsmuni.lt/bnni2018/en 

2nd Neurogenesis Conference, 05 – 08 March 2019
2018-03-15

Sebastian Jessberger (University of Zurich) and Hongjun Song (University of Pennsylvania) are organizing the 2nd Neurogenesis Conference, which will take place from 05 – 08 March 2019 in Nassau, Bahamas. This conference will bring together leaders from diverse fields such as embryonic cortical development, adult neurogenesis, human imaging, and stem cell-based neural disease modelling to discuss recent advances in understanding the cellular and molecular mechanisms regulating neural stem cell activity, neuronal specification and functional significance of circuitries modified by the addition of new neurons. In addition, translational perspectives and implications for disease modelling will be covered. Confirmed Keynote Speakers include Jonas Frisén (Karolinska Institute) and Fred Gage (Salk Institute).

 

More information may be found here: https://www.fusion-conferences.com/conference85.php

 

5 Międzynarodowe Seminarium o Metodach Behawioralnych
2018-03-12

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach organizuje kolejną, piątą już edycję konferencji „International Seminar on Behavioral Methods”. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 w Krakowie. Zaproszeni wykładowcy z czołowych ośrodków badawczych w kraju i za granicą gwarantują wysoki poziom naukowy spotkania. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Wszelkie informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej: http://www.behavioral-methods.pl/invitation/ .

XI Konferencja Elektrofizjologiczna
2018-03-08

Serdecznie zapraszamy na XI Konferencję "Techniki Elektrofizjologiczne w Badaniach Zjawisk Bioelektrycznych: od Kanałów Jonowych po Sieci Neuronalne", która odbędzie się w dniach 25-26 maja, 2018 w Warszawie, na terenie Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego.

Do udziału w konferencji zachęcamy szczególnie gorąco doktorantów i studentów. Podobnie jak w poprzednich latach, prezentacje uczestników będą miały charakter krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim. Abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w Acta Neurobiologiae Experimentalis.

Zapraszamy koleżanki i kolegów zajmujących się badaniem się kanałów jonowych, potencjałów błonowych, pojedynczych komórek nerwowych lub ich populacji, jak i neuropsychologów wykorzystujących rejestracje EEG. Zakres tematyczny konferencji obejmuje również elektromiografię, zjawiska bioelektryczności roślin oraz neuroinformatyczne aspekty analizy sygnału.

Termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów już wkrótce: 25.03.2018, późna rejestracja: 26.03-25.05.2018.

Więcej na stronie: https://elektrofizjologia2018.nencki.gov.pl/
 

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA