NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

Post-doc w Pracownii Neuroplastyczności w IBD PAN
2018-02-15

Pracownia Neuroplastyczności w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN poszukuje post-doca zainteresowanego podjęciem badań w ramach projektu NCN Opus pt. „Badania techniką chemogenetyki znaczenia interneuronów hamujących zawierających somatostatynę w plastyczności kory mózgowej.”, kierowanego przez prof. dr hab. Małgorzatę Kossut.  Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Przewidywany okres trwania umowy to 1,5 roku z wynagrodzeniem brutto wysokości ok. 6000 złotych. Więcej informacji można uzyskać od Grzegorza Dobrzańskiego pod numerem telefonu 22 5892 248.

Medal Instytutu Nenckiego dla PTBUN
2018-02-05

Nasze Towarzystwo zostało uhonorowane medalem 100-lecia Instytutu Nenckiego. Podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce 24 stycznia 2018 w Warszawie, prof. dr hab. Adam Szewczyk, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wręczył medal prof. dr hab. Janowi Celichowskiemu, prezesowi PTBUN.

 

 

 

3rd European Meeting of Neuroscience by PhD students, 25 maja 2018, Grenoble
2018-01-24

Otrzymaliśmy informację o organizowanym przez doktorantów z Instytutu Neuronauk w Grenoble w dniu 25 maja 2018 spotkaniu naukowym młodych badaczy. Uczestnicy przedstawią krótkie wykłady i postery związane z najnowszymi badaniami z wszystkich obszarów neuronauk, uwzględniając kliniczne znaczenie prowadzonych badań. Spotkanie będzie znakomitą okazją do rozwijania kontaktów w europejskiej społeczności akademickiej.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej spotkania: https://neurophdmeeting.sciencesconf.org/registration/index

 

ISRT Network Meeting, 7-8 września 2018, Londyn
2018-01-15

Organizatorzy "20th Spinal Research Network Meeting" zapraszają do udziału zainteresowanych badaczy w spotkaniu, które odbędzie się w dniach od 7 do 8 września 2018 w Londynie. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronach internetowych organizatorów https://www.spinal-research.org/ .
 

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA