KONTAKT

Sekretarz PTBUN:

Jan Rodriguez Parkitna

secretary@ptbun.org.pl

 

Siedziba PTBUN:
Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa