MÓJ PROFIL     
    OFERTY PRACY

Stanowisko wykladowcy w KING'S COLLEGE LONDON - Wolfson Centre for Age-Related Diseases

Miejsce: Londyn; Pensja: £40,523 do £48,327 Grade 7 p.a.; Czas pracy: pełny etat; Typ zatrudnienia: stałe
Ogłoszenie umieszczone: 7  marca 2017; Zamknięcie naboru: 27 marca 2017
Numer referecyjny sprawy: A7/PNW/0502/17-SS

Ogłoszenie dotyczy stanowiska wykładowcy, który bedzie wykonywał pracę badawczą w Wolfson Centre for Age-Related Diseases (CARD), i wykładał w Zakładzie Badań Układu Nerwowego, i/lub  innym zakładzie o zbliżonym profilu.  Wolfson CARD zajmuje się badaniem mechanizmów regeneracji i specjalizuje się w modelach zwierzęcych uszkodzeń rdzenia kręgowego i udarów.
W celu przeprowadzenia nieformalnej dyskusji odnośnie oferty można kontaktować się z  Profesorem Pat'em Doherty patrick.doherty@kcl.ac.uk

Termin nadsyłania  aplikacji: północ 27 marca 2017.

Więcej patrz:  http://www.jobs.ac.uk/job/AXV155/lecturer


Stanowisko Lidera Grupy w Dziedzinie "Genomics Technology Development"

Poniżej informacja European Molecular Biology Laboratory (EMBL) o stanowisku lidera grupy. Miejsce: Heidelberg, Niemcy, kategoria: członek zespołu, czas trwania kontraktu: 5 lat

Termin nadsyłania aplikacji: 5 kwietnia, 2017

więcej patrz: LINK


Praca dla doktorantów, lub osób ze stopniem doktora w Izraelu

Oferta dotyczy osób zainteresowanych badaniem molekularnych mechanizmów kontrolujących rozwój mózgu, które mogą prowadzić do występujących w dorosłości zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

więcej


Praca dla osób ze stopniem doktora w Pracowni Neurobiologii

Profesor Leszek Kaczmarek (Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie) poszukuje dwóch osób ze stopniem doktora do pracy przy projekcie pt. Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 września 2016

więcej

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.