MÓJ PROFIL     
    OFERTY PRACY

Stanowisko dla doktora w Pracowni Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Poszukuje się osoby na stanowsko postdoca, który będzie uczestniczył w projekcie pod tytułem: “Spinal cord repair from endogenous stem cells in the spinal niche (NEURONICHE)”, finansowanym przez EU (program ERA-NET CoFund w ramach Horizon 2020 http://www.neuron-eranet.eu/en/ ). W skład konsorcjum wchodzą naukowcy ze Zjednoczonego Królewstwa, Niemiec, Francji i Polski. 

Więcej informacji patrz: Kierownik Pracowni Prof. Urszula Sławińska (u.slawinska@nencki.gov.pl ) i LINK

Więcej informacji o Pracowni patrz: http://en.nencki.gov.pl/laboratory-of-neuromuscular-plasticity.

Aplikacje proszę wysyłać na adres:  u.dziewulska@nencki.gov.pl

Termin nadsyłania aplikacji: 30 kwietnia, 2017


Studia doktoranckie dla jednej osoby we Wrocławiu

Nazwa jednostki: Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny  – Wrocław
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta (1 stypendium)

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, biotechnologia, fizyka, chemia lub pokrewnym (lub perspektywa ukończenia studiów do 30 września 2017)
- dobra znajomość języka angielskiego
Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych, rekombinowanych białek i ich mutagenezy, kinetyki reakcji chemicznych i pokrewnych metod. 

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017

Warunki zatrudnienia:
Stypendium doktorskie; Data rozpoczęcia: październik 2017; Czas trwania: 48 miesięcy 
GWARANTOWANE  stypendium w ramach projektu MAESTRO z możliwością zwiększenia wynagrodzeń w ramach dodatkowych umów o dzieło.

Więcej patrz: LINK


Staż podoktorski dla dwóch osób w ramach grantu Maestro we Wroclawiu

Miejsce: Samodzialna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny  – Wrocław, 
Wymagania: stopień doktora biologii, biotechnologii, fizyki lub chemii lub w dziedzinie pokrewnej, uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2012 roku. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych, rekombinowanych białek i ich mutagenezy, ilościowego opisu statystycznego złożonych układów, kinetyki reakcji chemicznych, dynamiki molekularnej i pokrewnych metod. 

Termin składania ofert: 30 lipca 2016, 00:00
Warunki zatrudnienia:Umowa na rok możliwością dwukrotnego przedłużenia o dalsze dwa lata (w sumie maksymalnie 4 lat, 5 lat w przypadku przedłużenia projektu). Wynagrodzenie 6.000 PLN brutto/miesiąc.

Więcej patrz: LINK


Stanowisko wykladowcy w KING'S COLLEGE LONDON - Wolfson Centre for Age-Related Diseases

Miejsce: Londyn; Pensja: £40,523 do £48,327 Grade 7 p.a.; Czas pracy: pełny etat; Typ zatrudnienia: stałe
Ogłoszenie umieszczone: 7  marca 2017; Zamknięcie naboru: 27 marca 2017
Numer referecyjny sprawy: A7/PNW/0502/17-SS

Ogłoszenie dotyczy stanowiska wykładowcy, który bedzie wykonywał pracę badawczą w Wolfson Centre for Age-Related Diseases (CARD), i wykładał w Zakładzie Badań Układu Nerwowego, i/lub  innym zakładzie o zbliżonym profilu.  Wolfson CARD zajmuje się badaniem mechanizmów regeneracji i specjalizuje się w modelach zwierzęcych uszkodzeń rdzenia kręgowego i udarów.
W celu przeprowadzenia nieformalnej dyskusji odnośnie oferty można kontaktować się z  Profesorem Pat'em Doherty patrick.doherty@kcl.ac.uk

Termin nadsyłania  aplikacji: północ 27 marca 2017.

Więcej patrz:  http://www.jobs.ac.uk/job/AXV155/lecturer


Stanowisko Lidera Grupy w Dziedzinie "Genomics Technology Development"

Poniżej informacja European Molecular Biology Laboratory (EMBL) o stanowisku lidera grupy. Miejsce: Heidelberg, Niemcy, kategoria: członek zespołu, czas trwania kontraktu: 5 lat

Termin nadsyłania aplikacji: 5 kwietnia, 2017

więcej patrz: LINK


Praca dla doktorantów, lub osób ze stopniem doktora w Izraelu

Oferta dotyczy osób zainteresowanych badaniem molekularnych mechanizmów kontrolujących rozwój mózgu, które mogą prowadzić do występujących w dorosłości zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

więcej


Praca dla osób ze stopniem doktora w Pracowni Neurobiologii

Profesor Leszek Kaczmarek (Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie) poszukuje dwóch osób ze stopniem doktora do pracy przy projekcie pt. Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 września 2016

więcej

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.