MÓJ PROFIL     
    CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Jeśli jesteś członkiem Wspierającym PTBUN:

Masz prawo:

 • Biernego uczestnictwa w zebraniach  i zgromadzeniach Towarzystwa.
 • Uczestnictwa w zjazdach naukowych i szkołach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Działania w komisjach problemowych.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.
 • Pozostałe prawa i obowiązki określają umowy indywidualne zawarte pomiędzy PTBUN a stroną wspierającą.

Masz obowiązek:

 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wladz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.

Ustanie członkostwa:

 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.
 • Utrata osobowości prawnej członka będącego osobą prawną.
 • Skreślenie przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.