MÓJ PROFIL     
    CZŁONEK HONOROWY

Jeśli jesteś członkiem Honorowym PTBUN:

Nie jesteś zobowiązany do uiszczania składek członkowskich.

Masz prawo:

  • Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa.
  • Uczestniczenia w zebraniach  i zgromadzeniach Towarzystwa oraz zjazdach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.
  • Działania w komisjach problemowych.
  • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:

  • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
  • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wladz Towarzystwa.
  • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

 

Swój status można sprawdzić logując się do Bazy PTBUN (MÓJ PROFIL)

 

Ustanie członkostwa:

  • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
  • Krajowy Zjazd może pozbawić członkostwa honorowego, na wniosek Zarzadu Głównego, za dzialalność na szkodę Towarzystwa, postawę niezgodną z etyką zawodową, lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
  • Członek może złożyć odwołanie od decyzji wykluczenia do Zjazdu Krajowego, w terminie 3 miesięcy.
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.