MÓJ PROFIL     
    CZŁONEK STUDENT

Jeśli jesteś członkiem Studentem PTBUN:

Nie jesteś zobowiązany do uiszczania składek członkowskich.

Masz prawo:

  • Do uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa (bez prawa do głosowania w sprawach personalnych).
  • Uczestnictwa w zjazdach oraz szkołach i warsztatach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.
  • Korzystania z oferty stypendialnej oferowanej przez PTBUN/FENS/IBRO.
  • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:

  • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
  • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wladz Towarzystwa.
  • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Swój status oraz aktualny stan składek można sprawdzić logując się do bazy PTBUN (MÓJ PROFIL)

 

Ustanie członkostwa:

  • Członkostwo studenckie ustaje automatycznie po upływie 2 lat kalendarzowych od otrzymania dyplomu studiów wyższych. Należy wówczas złożyć nową deklarację członkowską, ubiegając sie o status członka zwyczajnego PTBUN

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

  • Dobrowolne wystąpienie członka, zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.