MÓJ PROFIL     
    DLA KANDYDATÓW

RODZAJE CZŁONKOSTWA:

CZŁONEK ZWYCZAJNY
CZŁONEK STUDENT
CZŁONEK WSPIERAJĄCY
CZŁONEK HONOROWY

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego dopuszcza cztery rodzaje członkostwa, zgodnie ze Statutem Towarzystwa:

1. Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, która posiada dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym w neurobiologii lub naukach pokrewnych.

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

2. Członek Student

Członkiem studentem może być osoba planująca pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie neurobiologii, która jest w trakcie studiów wyższych lub otrzymała dyplom ich ukończenia nie wcześniej niż dwa lata kalendarzowe przed wstąpieniem do Towarzystwa.

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM STUDENTEM

3. Członek Wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

4. Członek Honorowy

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla neurobiologii lub Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa. Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek zwyczajny PTBUN.

CHCĘ ZGŁOSIĆ CZŁONKA HONOROWEGO

 

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.