STATUT

Obowiązujący Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 22 listopada 2017 roku

 

Poprzednie wersje Statutu:

Nowelizacja Statutu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 7 września 1997 roku link

Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 31 lipca 1991 roku link