STATUT

Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 31 lipca 1991 roku link

Nowelizacja Statutu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 7 września 1997 roku link