KOMISJE WYBORCZA i REWIZYJNA

Skład Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2019 - 2021:

dr Katarzyna Kuter (Instytut Farmakologii PAN im. Jerzego Maja, Kraków)
dr Marcin Bączyk (Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań)
dr Paweł Boguszewski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa)

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2019 - 2021:

prof. dr hab. Urszula Slawinska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)
dr hab. Grzegorz Czapski (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa)​
dr Kinga Szydłowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)