INFORMACJE OGÓLNE

Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,  ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa;

Strukturę  organizacyjną tworzą: Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa i Zarząd Główny.

Liczba członków Towarzystwa: 239 osób (Luty 2016).