MÓJ PROFIL     
    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

COROCZNIE, z inicjatywy PTBUN i Komitetu Neurobiologii PAN,  przyznaje się nagrodę zespołową im. Jerzego Konorskiego za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii wykonaną w Polsce. W skład kapituły Nagrody wchodzą, wybierani przez Zarząd PTBUN i Prezydium Komitetu Neurobiologii, przedstawiciele obu gremiów.   więcej

REGULAMIN NAGRODY Link


CO DWA LATA Zarząd PTBUN przyznaje nagrodę Młodego Badacza (Young Investigator Award) za wyróżniającą się pracę, zgłoszoną na Kongres PTBUN. Nagrodą jest zaproszenie do wygłoszenia wykładu podczas Kongresu Towarzystwa. W skład kapituły Nagrody wchodzą członkowie Towarzystwa, wybierani przez Zarząd PTBUN. więcej


PTBUN ustanawia Nagrodę im. Adolfa Becka dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego "Sapere auso" - temu, który odważył się być mądrym.

REGULAMIN NAGRODY Link                 FORMULARZ WNIOSKU Link

 


PTBUN ustanawia Nagrodę im. Edwarda Flataua dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w dziedzinie badań morfogenezy, morfologii, anatomii i biologii molekularnej układu nerwowego. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego "Sapere auso"  - temu, który odważył się być mądrym.

REGULAMIN NAGRODY Link

FORMULARZ WNIOSKU Link

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.