NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

COROCZNIE, z inicjatywy PTBUN i Komitetu Neurobiologii PAN,  przyznaje się nagrodę zespołową im. Jerzego Konorskiego za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii wykonaną w Polsce. W skład kapituły Nagrody wchodzą, wybierani przez Zarząd PTBUN i Prezydium Komitetu Neurobiologii, przedstawiciele obu gremiów.   więcej

REGULAMIN NAGRODY Link


CO DWA LATA Zarząd PTBUN przyznaje nagrodę Młodego Badacza (Young Investigator Award) za wyróżniającą się pracę, zgłoszoną na Kongres PTBUN. Nagrodą jest zaproszenie do wygłoszenia wykładu podczas Kongresu Towarzystwa. W skład kapituły Nagrody wchodzą członkowie Towarzystwa, wybierani przez Zarząd PTBUN. więcej


PTBUN ustanawia Nagrodę im. Adolfa Becka dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego "Sapere auso" - temu, który odważył się być mądrym.

REGULAMIN NAGRODY Link                 FORMULARZ WNIOSKU Link               LAUREACI Link

 


PTBUN ustanawia Nagrodę im. Edwarda Flataua dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w dziedzinie badań morfogenezy, morfologii, anatomii i biologii molekularnej układu nerwowego. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego "Sapere auso"  - temu, który odważył się być mądrym.

REGULAMIN NAGRODY Link

FORMULARZ WNIOSKU Link