MÓJ PROFIL     
    CELE PTBUN

Cele, jakie postawili sobie członkowie Towarzystwa, to:

  • organizowanie i wspieranie rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym;
  • zrzeszanie osób pracujących w  dziedzinie neurobiologii, neuropsychologii, neuroinformatyki i neuropsychofarmakologii;
  • upowszechnianie wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, w tym prowadzenie działalności  popularyzatorskiej, szkoleniowej  i wydawniczej;
  • reprezentowanie krajowego środowiska neurobiologów w kraju i za granicą

Podstawowymi formami działalności PTBUN jest organizowanie:

  • Międzynarodowych Kongresów Towarzystwa (biennale od 1995 r. Dotychczas zorganizowano dwanaście  kongresów PTBUN:  I - Warszawa 1992, II - Kraków 1995, III- Łódź 1997, IV - Gdańsk 1999, V - Toruń 2001, VI - Warszawa 2003, VII - Kraków 2005, VIII – Kraków 2007, IX – Warszawa 2009, X – Łódź, 2011, XI – Poznań 2013, XII - Gdańsk 2015;
    XIII Zjazd odbędzie się w Warszawie w 2017 roku
  • Szkół wiosennych PTBUN;
  • Corocznych konferencji neurochemicznych;
  • wykładów popularnonaukowych w ramach corocznych Światowych Tygodni Mózgu (od 1998) we współpracy z międzynarodową organizacją DANA i z Tygodnikiem „Polityka”.

PTBUN inicjuje i wspiera organizacje licznych zjazdów, sympozjów, konferencji i sesji naukowych o różnorodnej tematyce neurobiologicznej. Dotychczas odbyły się szkolenia o następującej tematyce:

molekularne podstawy uzależnień, mechanizmy uczenia się i pamięci, plastyczność układu nerwowego, cytokiny a mózg, układy czuciowe i ruchowy, neurogeneza a rozwój, neuroimmunologia mózgu, neurodegeneracja, ból, neuropsychologia, integracyjne mechanizmy kory mózgu, neuroinformatyka.

Działalność popularyzatorska PTBUN polega na organizowaniu  corocznych, otwartych imprez w ramach światowego Tygodnia Mózgu, obejmujących wykłady, dyskusje, zajęcia warsztatowe i konkursy wiedzy o mózgu dla młodzieży szkolnej i studentów.

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.