DZIAŁALNOŚĆ

Towarzystwo zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neurobiologii, neuropsychologii, neuroinformatyki i neuropsychofarmakologii, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie. Prowadzi również działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

Podstawowymi formami działalności PTBUN jest organizowanie:

PTBUN inicjuje i wspiera organizacje licznych zjazdów, sympozjów, konferencji i sesji naukowych o różnorodnej tematyce neurobiologicznej. Dotychczas odbyły się szkolenia o następującej tematyce:

molekularne podstawy uzależnień, mechanizmy uczenia się i pamięci, plastyczność układu nerwowego, cytokiny a mózg, układy czuciowe i ruchowy, neurogeneza a rozwój, neuroimmunologia mózgu, neurodegeneracja, ból, neuropsychologia, integracyjne mechanizmy kory mózgu, neuroinformatyka.

Działalność popularyzatorska PTBUN polega na organizowaniu  corocznych, otwartych imprez w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, obejmujących wykłady, dyskusje, zajęcia warsztatowe i konkursy wiedzy o mózgu dla młodzieży szkolnej i studentów.